Registracija

Dobro došli na stranicu registracije na platformu BiHUnited. Hvala Vam što ćete svojim angažmanom doprijenti stabilnoj i prosperitetnoj BiH.

Zainteresirani pojedinici ali i organizacije se mogu ispuniti obrazac, te izraziti želju na koji način i koliko žele biti uključeni u svjetskoj mreži ove platforme. Cilj nam je da umrežimo najveći broj broj Bosanaca i Hercegovaca, te će nam biti potrebni tim lideri, projektni menadžeri, aktivisti, i razna podrška na svim jezicima koristeći raspoloživa znanja i vještine.

Naš tim će analizirati prijave i mapirati timove prema kompetencijama, mogućnostima i gdje je god to moguće, prema vašim željama.