▬ O BIHUNITED ▬

Naša vizija

Bosansko-hercegovačka dijaspora je rasprostranjena, aktivna i uspješna, i obično djeluje kroz niz individualnih inicijativa na lokalnom ili nacionalnom nivou.

Želimo umrežiti najveći broj Bosanaca i Hercegovaca, i biće nam potrebni tim lideri, projektni menadžeri, aktivisti, i razna podrška na svim jezicima koristeći raspoloživa znanja i vještine. 

Amra Šabić-El-Rayess

PhD Columbia University profesor

▬ UPOZNAJ NAS ▬

Članovi BiH United odbora - u progresu

Ana Kertzmann
Chief Executive
confident-beautiful-red-haired-female-business-consultant-holding-modern-smartphone-and-laptop.jpg
Kenny Nicolas
Deputy Consultant
young-smiling-businessman-european-financial-consultant-working-remotely-online-from-home-office.jpg

Partneri