Platforma aktivizma i animiranja BiH dijaspore

Za one koji je volite, i koji znate da BiH može bolje i jače. Za vas koji kažu “Dosta više!” pa zavrnu rukave. Ovo je prostor gdje ćete pronaći alate, podršku i armiju istomišljenika!

Pridružite se onima koji žele da doprinesu miru i prosperitetu u BiH, pošteno i predano

0 mil.
Broj ljudi rođenih u BiH koji žive u inostranstvu


Broj sanjara koji maštaju o povratku u domovinu jednog dana

0 +
Broj zemalja u kojima trenutno žive Bosanci i Hercegovci


Broj društava koja su naprednija jer imaju Bosance i Hercegovce

0 %
Procenat BiH dijaspore koja živi u 27 zemalja EU


Porast stope humora u EU od dolaska Bosanaca i Hercegovaca

0
Broj Bosanaca i Hercegovaca koji žive u SAD i Kanadi


Broj veći od ukupnog broja stanovnika 49 zemalja na planeti

0
Milijardi BAM uplaćenih godišnje od BiH građana iz inostranstva

Milijardi konvertibilnih zrnaca bosanskog inata za stabilnu i bolju BiH

Naša misija

BiHUnited je neovisna i nevladina incijativa s misijom izgradnje globalne informativne platforme koja uvezuje Bosance i Hercegovce u dijaspori, kao i bosansko-hercegovačke organizacije koje danas egzistiraju širom svijeta.

business-expert-at-work-.jpg

- Naš model djelovanja -

Naša platforma podržava tri segmenta djelovanja
Informisanje i umrežavanje


Podrška onih koji žele biti integralni & aktivni dio inicijative umrežavanja, koje ćemo kroz edukativne programe detaljno informirati o aktivnostima.

Podrška postojećim organizacijama


Podrška već postojećim i aktivnim organizacijama kroz dijeljenje kompetencija umreženih na platformi, promociju, i kontinuiranu masovnu komunikaciju.

Sinhronizovano djelovanje


Podrška pojedincima ili organizacijama koje se žele aktivirati i povezati sa već postojećim organizacijama u zemljama u kojima trenutno žive.

- Naši principi -

bih united apoliticna organizacija
BiHUnited je
apolitična

BiHUnited nije povezana sa političkim partijama i platformama niti podržava političke kandidate.

bih united neprofitna organizacija
BiHUnited je
neprofitna

BiHUnited se ne bavi skupljanjem novca u bilo koje svrhe. BiHUnited se isključivo bavi jačanjem kolektivne svijesti i edukacijom članova dijaspore da bi se očuvao mir i izgradila prosperitetna Bosna i Hercegovina.

bih united edukacija
BiHUnited je
progresivna

BiHUnited pruža informativnu podršku dijaspori sa željom širenja i poboljšanja suradnje između organizacija i pojedinaca širom svijeta u cilju ekonomskog, kulturnog i društvenog razvoja moderne, i demokratske BiH.

Partneri